Serveis d’assessorament tecnològic a ivàlua

L'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua) té per finalitat promocionar l'avaluació de les polítiques públiques en l'àmbit autonòmic i local, per contribuir a la millora de l'acció de govern i dels seus efectes en la vida dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya.

Ivàlua, durant el seu període de consolidació inicial ha necessitat definir i crear els seus principals sistemes informàtics de suport.

TESEM ha proporcionat el serveis de consultoria tecnològica a l'anàlisi, definició i contractació d'un espai web on oferir: un centre de recursos per a l'avaluació amb eines i recursos útils per a la gestió del coneixement i un entorn de treball col·laboratiu que permeti l'intercanvi àgil d'informació i el treball en xarxa amb entitats i experts externs.

http://www.ivalua.cat/