iGov: QUALITAT DADES CORPORATIVES BARCELONA

L'Ajuntament de Barcelona ha encetat una reflexió entorn als seus sistemes d'informació corporatius amb l'objectiu de definir i consensuar un nou model d'informació de base integrat i sostenible en qualitat i cost i actualitzat tecnològicament.

En l'àmbit de gestió municipal es maneguen múltiples dades georeferenciades de ciutadans i empreses tant per ús propi com per oferir de forma oberta a agents externs (empreses, entitats i ciutadans). Això requereix disposar d'un conjunt de dades bàsiques corporatives amb un bon nivell de qualitat i total accessibilitat (padrons, georeferenciació, llicències, urbanisme, cadastre,...).

TESEM ha dut a terme el diagnòstic de les dades corporatives i el corresponent full de ruta que identifica i prioritza les accions i projectes claus a impulsar a fi i efecte d'assolir la qualitat en les dades, i la conseqüent millora en la seva gestió en l'eficiència dels processos i els serveis municipals.

http://meet.barcelona.cat/