Plataforma urbana de sensors

L'Institut Municipal d'Informàtica de l'Ajuntament de Barcelona és el responsable de definir i desplegar els projectes TIC orientats a impulsar les Smart Cities.

Un d'aquests projectes és la plataforma de sensors SentiloBCN orientada a gestionar equips informàtics instal·lats al carrer, desenvolupada amb programari obert. Aquesta plataforma està recolzada en la Comunitat Open Source Sentilo, espai de col·laboració públic-privat que facilita la definició i consolidació de solucions per a la gestió eficient de les Smart Cities.

L'equip de TESEM ha col·laborat en definir, construir, implantar i en donar a conèixer la plataforma SentiloBCN a altres municipis i empreses tecnològiques. Addicionalment, ha vetllat per la coordinació dels programes i projectes articulats al voltant d'aquesta iniciativa, tot garantint la seva alineació amb altres projectes municipals.

 

http://www.sentilo.io