Pla de negoci de la UPIC

La Unió de Polígons Industrials de Catalunya (UPIC) és una associació integrada per Entitats que representen polígons industrials de Catalunya que té per objectiu millorar l'activitat industrial desenvolupada a Catalunya.

El nou context econòmic ocasiona que la UPIC iniciï una anàlisi de viabilitat per endegar una nova etapa i dissenyar la nova UPIC, basada en la sostenibilitat, les aliances i la aportació de nous serveis als polígons.

En una primera fase, TESEM ha conceptualitzat i desenvolupat l'estudi de viabilitat tècnica del projecte amb la visió global compartida amb els associats de la UPIC i amb altres agents del sector. Un cop validat l'enfocament, TESEM ha elaborat un Pla d'actuació a mig termini que inclou el model econòmic sostenible i ha donat suport a la seva comunicació.

 

http://www.upic.es