Pla de modernització administrativa

L'Ajuntament de Cornellà realitza el projecte de modernització administrativa per tal d'impulsar la posada en marxa de serveis i tràmits que permetin millorar l'atenció a ciutadans i empreses i incrementar l'eficiència i eficàcia de la seva gestió.

Després del document de situació i requeriments, TESEM ha elaborat el pla d'actuació a curt, mig i llarg termini, consensuat pels diferents actors implicats, i el full de ruta per al desplegament del pla.

www.cornellaweb.com