Barcelona, seu Universitats Corporatives

L'àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Barcelona impulsa projectes considerats "motors" del desenvolupament econòmic que compten amb la implicació d'agents públics i privats.

El projecte "Barcelona, seu referent de les universitats corporatives" vol atreure activitats formatives de l'àmbit de l'educació executiva i generar sinèrgies entre empreses i institucions educatives.

En una primera fase, TESEM ha conceptualitzat i desenvolupat l'estudi de viabilitat tècnica del projecte. Un cop validat l'enfocament, Tesem ha col·laborat en la preparació del catàleg de serveis i productes que la ciutat de Barcelona ofereix a les universitats corporatives, donant suport tant a la comunicació del concepte com a disseny i organització dels I i II Fòrum Anual Internacional d'Universitats Corporatives a Barcelona.